Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc Google Adwords reklāmas

Tie ir jauni klienti īsā laika posmā. Reklāma tiek rādīta tikai tiem, kam piedāvājums ir aktuāls tieši šobrīd. Maksa par klikšķi, nauda tiek iekasēta tikai tad, kad klients spiež uz reklāmas un apmeklē mājas lapu. Izmantojot Google Analytics iespējams analizēt atdevi no reklāmām un pieņemt lēmumus turpmākai darbībai.

Kāds ir Google Adwords pakalpojumu sniegšanas process

Tikšanās ar klientu, lai izprastu biznesa specifiku un noskaidrotu AdWords reklāmu mērķus.

Veicam atslēgvārdu pētījumu, kādi ir iespējamie atslēgvārdi attiecīgā produkta (-u) meklējumos, kāds ir atslēgvārdu pieprasījumu skaits mēnesī, kāda ir konkurence un kāda ir vidējā klikšķa cena.

Mājas lapas saturs ir viens no svarīgākiem faktoriem pēc kā AdWords nosaka reklāmas klikšķa cenu. Tāpēc veicam mājas lapas izpēti, lai noskaidrotu, kur tiek novirzīts potenciālais klients un cik lielā mērā mājas lapas saturs atbilst izvēlētajiem atslēgvārdiem. Svarīgi, vai klients mājas lapā viegli var atrast vienkāršas norādes, piemēram, „pasūtīt” vai „pieteikties” utt. Ja nepieciešams, iesniedzam priekšlikumus.

Ja reklāmas kampaņas ir bijušas aktīvas agrāk, iespējama konkurentu analīze. Iegūtā informācija ļauj noteikt, kuri no konkurentiem jau izmanto Adwords kampaņas un kāda ir to reklāmu pozīcija.

Veidojam reklāmas kampaņas, sasaistām AdWords un Analytics kontus. Kontu sasaiste palīdz analizēt kampaņu efektivitāti un noteikt konversiju skaitu.

Veicot ikmēneša Adwords kampaņu monitoringu iespējams iegūt jaunus atslēgvārdus, reklāmas efektivitāte paaugstinās un klients maksā mazāku naudas summu par klikšķi.

Nepieciešamības gadījumā reizi mēnesī veicam atskaites par reklāmu kampaņas norisi.

Ar kādām izmaksām jārēķinās Google AdWords

Ikdienā apkalpojam mazus un vidējus uzņēmumus un mūsu pieredze rāda, ka Google Adwords mēneša reklāmas budžets svārstās robežās no 200 - 800 €. Tā kā konkurence nosaka klikšķa cenu, tad katra biznesa sfēra ir jāvērtē atsevišķi. Piemērs no ikdienas: klikšķa cena reklāmai, kas būs redzama Google meklētāja pirmajā lapā, sadzīves preču mazumtirdzniecībā ir iespējama 0,10 €, savukārt finanšu jomā klikšķa cena var būt pat 10x lielāka.

“Radošums un profesionalitāte ir svarīgākais mūsu komandas darbā”